TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Семинари/курсове

Функция „Пренареждане на учениците в групи за семинари“
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Тази функция е активна, когато се опитвате да поставите някоя карта за семинар в позиция, където вече има поставени карти за семинар и единсвената причина защо не е възможно да поставите карта в тази позоция е, че няколко ученици принадлежащи към този семинар имат редовни часове по това време. Функцията ще се покаже най-долу в менюто, което се показва при застъпване, когато се постави картата:

Ако нямате групи за семинар (същият предмет се преподава от повече учители), тогава софтуерът не може да пренареди нищо и тази опция е сива.

Ако активирате тази функция, тогава програмата ще позволи да поставите карта в тази позиция и междувременно ще пренареди учениците в групи за семинар, за да избегне застъпване. Програмата пренарежда учениците между така наречените групи/семинари, където има повече часове по същия предмет на семинара. Програмата никога няма да „отпише“ ученик от някой предмет, нито да го запише като нов ученик. Програмата също взема предвид избраните и заключени групи за семинар за ученика (кръгчета в диалоговата кутия Семинари).

В същото време програмата се опитва да запази същия брой ученици в определени групи за семинар по същия предмет. Това е много важен критерий, защото броят на учениците в групите оказва влияние върху качеството на обучението, а не желаете да има големи различия вътре в даден клас. Възможно е да поставите ограничения каква максимална разлика от оптималния брой на учениците в група е позволена. Тази настройка може да се намери в диалогова кутия Ученици/Семинари в кутия за маркиране „Разширено“. Има две ограничения – когато програмата предупреждава само за големи разлики (стандарт 10%) и когато програмата няма дори да предложи толкова лошо решение (стандарт 30%).


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 99380 times.1540 / 99380
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article