TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - סמינרים

פונקציית "סידור מחדש" של התלמידים בקבוצות הסמינר
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

פונקציה זו מופעלת כאשר אתה מנסה להציב כמה כרטיסי סמינר למקום שבו כבר כמה כרטיסי סמינר אחרים ממוקמים, והסיבה היחידה שזה לא אפשרי למקם כרטיס בעמדה זו היא, שמספר תלמידים השייכים לסמינר הזה לומדים בזמן זה. הפונקציה תציג בחלק התחתון של התפריט חלון התנגשות כאשר תמקם את הכרטיס:

אם אין לך קבוצות סמינר (באותו נושא בו מלמדים מספר מורים) אז התוכנה לא יכול לארגן דבר ואפשרות זו הוא אפורה.

אם תפעיל פונקציה זו התוכנה תאפשר לך למקם כרטיס למקום זה, ובינתיים תארגן מחדש את התלמידים בקבוצות הסמינר כדי למנוע התנגשויות. התוכנה תארגן מחדש תלמידים רק בין קבוצות הנקראות סמינר - סמינרים שבהם יש יותר שיעורים של אותו נושא הסמינר. התוכנה לא תוציא לעולם תלמיד מן הנושא או שתרשום תלמיד בתור תלמיד חדש. התוכנ מתחשבת בבחירות נעילה של קבוצות סמינר (עיגולים סרוטים בדיאלוג סמינרים).

התוכנה מנסה לשמור על אותו מספר של תלמידים בקבוצות הסמינר של אותו נושא באותו הזמן . זהו קריטריון חשוב מאוד משום שמספר התלמידים בסימינר משפיעעל איכות הלמידה ואנו לא מעונינים ליצור הבדלים גדולים בתוך כיתה אחת.
אפשר להציב מה הגבול המקסימלי בהבדל בין המספר האופטימלי המותר של התלמידים בקבוצה. הגדרה זו זמינה בתיבת שיח סמינר בסימון "מתקדם". ישנן שתי מגבלות - כאשר התוכנית מזהיר אותך רק על הבדלים גדולים (סטנדרט 10%) ומוגבלת כאשר התוכנה אפילו לא תציע לך פתרון כזה רע (סטנדרט 30%)


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 103079 times.3163 / 103079
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא