Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Semináre

Funkcia "Preskup študentov v seminároch"
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Táto funkcia sa aktivuje, ak sa pokúšate uložiť seminárovú kartičku na pozíciu, kde sú už nejaké seminárové kartičky a jediným dôvodom prečo kartičku na túto pozíciu nejde umiestniť je že niektorý študenti patriaci k tomuto semináru majú v tom čase vyučovanie. Funkcia so zobrazí na spodku menu zobrazujúcom kolízie pri umiestnení karty:

Ak aktivujete túto funkciu, program vám dovolí uložiť kartičku na túto pozíciu, pričom preskupí žiakov v seminárových skupinách tak, aby nedochádzalo ku kolízii. Program premiestňuje žiakov iba medzi tzv. seminárovými skupinami - seminármi, kde je viac hodín z toho istého seminárového predmetu. Program nikdy "neodhlási" žiaka z nejakého predmetu ani ho neprihlási na nový. Taktiež program prihliada na uzamknuté voľby seminárových skupín pre žiaka (preškrtnuté kolečká v dialógu Semináre).

Program sa zároveň snaží udržať rovnaký počet žiakov v jednotlivých seminárových skupinách toho istého predmetu. Toto je veľmi dôležité kritérium, počet žiakov v skupine ovplyvňuje kvalitu vyučovania a nechceme mať veľké rozdiely vrámci jednej triedy. V programe je možné nastaviť hranice určujúce aký maximálny rozdiel oproti optimálnemu počtu žiakov v skupine je povolený. Nastavenie je prístupné cez tlačítko "Rozšírené" v dialógovom okne Semináre. Sú dve hranice - hranica pri ktorej vás program iba varuje o veľkých rozdieloch (štandardne 10%) a hranica kedy vám program ani nebude ponúkať takto zlé riešenie (štandardne 30%).


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 101803 krát.10515 / 101803
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok