TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Някои часове изискват повече класни стаи.

Пример 1: Имам час по Английски език, с два класа и двама учители, които преподават заедно, но са ми нужни две класни стаи.

Пример 2: Имам само един физкултурен салон. Този салон е достатъчно голям, така че в повечето случаи може да поеме два класа. Ето защо съм разделил салона на Физкултурен салон А и Физкултурен салон Б. Има много класове, обаче, в които има много момчета, а за тях са необходими и двете секции А и Б.

Решение: Когато настройвате параметрите на часа използвайте бутон: "Повече класни стаи":

Горната картина изисква алгоритъм, за да предостави две класни стаи. Първата ще бъде основната класна стая или стая У.А1 или кабинета по математика, а втората ще бъде У.6В.
Когато редактирате седмичното разписание ръчно, можете да видите това в появяващото се меню на класните стаи.

Вижте още:
Задаване на часове за класни стаи


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 82860 times.800 / 82860
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article