TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Потребителски интерфейс

Възможно ли е да промените графика след генерирането?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Да. По всяко време, преди или след генерирането, може да промените позицията на всяка информационна карта, като кликнете върху нея с мишката и я поставите на друга позиция.
Или може да превключите на изглед "Класни стаи" и да направите малки промени в класните стаи, зададени за някои карти.

След като направите тези промени, може да принтирате разписанието.
Забележки:
1. Ако стартирате генериране, софтуерът ще генерира ново разписание.
2. Ако наистина Ви трябва карта на дадена позиция, може да я заключите и генерирането няма да я премести.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 75854 times.536 / 75854
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article