TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Потребителски интерфейс

Възможно ли е да промените графика след генерирането?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Да. По всяко време, преди или след генерирането можете да промените позицията на всяка информационна карта като цъкнете върху нея с мишката и я поставите на друга позиция.
Или можете да превключите на изглед „Класни стаи“ и да направите малки промени в класните стаи, зададени за някои карти.
След като направите тези промени, можете да принтирате разписанието.
Забележки:
Ако стартирате генериране, софтуерът ще генерира ново разписание.
Ако наистина ви трябва карта на дадена позиция, можете да я заключите и генерирането няма да я премести.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 71489 times.369 / 71489
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article