TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Потребителски интерфейс

Промяна в начина, по който изглежда седмичното разписание на екрана
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Тази статия е относно промяната в начина, по който изглежда седмичното разписание на екрана.

Отидете в меню Основен отворете падащото меню Общо и изберете Промяна на текущия изглед:

Ако например, изберете цвят според това, в коя сграда се провеждат учебните занятия, можете бързо да видите, кога учениците са в първата и кога във втората сграда.

Mожете също така да промените текстовете, които ще се показват на екрана. В някои случаи вие желаете да виждате учител, а не класна стая, и др.
Забележка: може напълно да промените разпечатките в режим преглед на предпечата.

Персонализиране на разпечатките


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 77629 times.429 / 77629
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article