TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Семинари/курсове

Не мога да видя часовете за семинар в разписанието на класа
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Tази ситуация се случва, когато няма ученик в този клас, който да е поставен за даден семинар.
В този случай се създава карта „без клас“, която може да се постави в учителското разписание.
Решението на тази ситуация е или да запишете някой ученик от този клас в този семинар или да изтриете този час от договора на учителя.

Забележка: Подобни ситуации могат да се случат и за семинар, където има ученици от два класа. В такъв случай може да стане така, че има ученици само от един клас, записани за този семинар и така картата се показва само в разписанието на този клас. Ако искате тази карта да се вижда и в разписанието на друг клас, трябва да запишете няколко ученици от този клас за семинара.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 92437 times.1529 / 92437
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article