TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - дни/седмици

Как мога да определя час, който е всяка седмица?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif lt.gif bg.gif

За версия 2009: проверете тук:
Как мога да определя седмиците?

В диалоговия прозорец за "Час" може да определите, че часът е всяка седмица чрез бутон "Цикъл".

След натискане на този бутон ще се появят нови полета на това място. Избирате седмичния цикъл, който Ви е необходим. В този случай цикълът е 2 седмици. Отметките представляват отделни седмици:


Според примера час Г е всяка първа седмица, докато час В е всяка втора седмица, но само за Група 1. Това означава, че Група 2 е свободна всяка втора седмица.
Може да кликнете на горния ляв хедър, за да изберете седмици:

Може да изберете, дали да принтирате само първа или втора или всички седмици комбинирано.

Виж също:
Двуседмично разписание


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 57967 times.744 / 57967
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article