TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни – Групи и сборни класове

Как да обознача часовете, в които учениците от два класа са сборна група?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

За да обозначите такива часове, използвайте бутон"Събрани класове" в диалогов прозорец "Час".

След като натиснете този бутон, се появява нов прозорец и в определени редове може да изберете класовете, от които учениците са събрани в този час.

В случай, че желаете да комбинирате само няколко ученици от един клас (например Група момчета), тогава трябва да попълните полето "Група" за всеки клас.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 109154 times.1130 / 109154
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article