Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Skupiny a Spojené triedy

Ako zadať hodiny, kde sú žiaci spojení z dvoch tried?
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Na zadanie takýchto hodín slúži tlačítko "Spojené triedy" v dialógovom okne "Hodina".

Po jeho stlačení sa vám zobrazí okno, kde môžte do jednotlivých riadkov povyberať triedy, z ktorých sú žiaci pospájaní do jednej hodiny. V prípade, že chcete spojiť iba časť žiakov z triedy (teda napríklad skupinu Chlapci), vyplňte tiež políčko "Skupina" pre každú triedu.

Pre rýchly výber tried máte k dispozícii 8 políčok. Ak potrebujete zlúžiť viacej tried, kliknite na tlačidlo "Viac" a pridajte ďalšie triedy opakovaní krokov A-B-C. Finálny výber tried a ich skupín potvrdíte tlačidlom "OK" (D).


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 117348 krát.13301 / 117348
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok