TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - други

Децата не могат да свършат училище след осми учебен час; няма автобус след осми учебен час в нашето училище
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Въпрос: : Децата не могат да свършат училище след осми учебен час. Те трябва да свършват училище или след седми или след девети час.
Отговор:
Моля, отворете меню – Основен/ Връзки/ Напреднали и настройте връзка в картата като тази на снимката:

Сега сте въвели ограничение, което, когато има час във времето, заложено за осми учебен час, трябва да има също и час във времето за девети учебен час (защото трябва да има поне два учебни часа във времето за 8-9 часове или времето за 8-9 час трябва да е свободно). Така децата не могат да свършват училище осми час; те трябва да останат до края на девети час.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 73175 times.584 / 73175
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article