TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Два учебни предмета не могат да са един след друг/ да са в същия ден
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif lt.gif bg.gif

Можете да създадете връзка в картата, която определя, че два учебни предмета не могат да са един след друг или да са в същия ден:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 78351 times.381 / 78351
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article