TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Сгради

Как въвеждаме сгради
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Забележка: Не е нужно да въвеждате сгради, ако учебният процес при вас е в една сграда, или прехвърлянията между сградите не са от значение за вас по време на създаването на седмичното разписание.
Въвеждането на сгпради е много лесно:

Стъпка 1. Обозначете, че имате повече сгради като ги въведете в менюто Опции/Разширени

Стъпка 2. Можете да обозначите за всяка стая в коя сграда се помещава:

Трябва също да въведете ограничения за сграните. Вижте също:
Прехвърляния между сградите
Покажете седмичното разписание оцветено според сградите


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 108824 times.1417 / 108824
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article