TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

aSc Timetables позволява напълно да променяте вашите разпечатки.

Има две основни неща, които можете да променяте:
- промяна на разписанието
- използване на дизайн на разпечатки

1. Промяна на разписанието се извършва в Преглед на предпечат. Просто натиснете десния бутон на мишката в тази част от разписанието, която искате да промените:


Всяка част има своя собствена диалогова кутия за промени, която определя как тази част е представена в разпечатките.

Можете също да използвателевия бутон на мишката, за да направите части от разписанието с други размери.

2. Използване на дизайн на разпечатки позволява да променяте всичко, което заобикаля разписанието. Това е описано в: Проекти за печат


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 116365 times.1653 / 116365
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article