TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Принтиране

Как мога да принтирам разписание за отделните ученици?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако използвате семинар, можете да принтирате разписаниеза всеки ученик.
Моля, прегредайтеекранните снимки:

1.

2.

Забележка: ако използвате семинари, тогава може да нямате индивидуални ученици в софтуера, а само групи. В този случай можете само да принтирате разписанието на целия клас.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 98078 times.1380 / 98078
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article