TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Не желая география да се изучава в петък и след това в понеделник
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Програмата автоматично поставя вашите часове равномерно през цялата седмица, не в последователни дни. Но по подразбиране петък и понеделник не са последователни дни. Ако не желаете да имате часове в петък и след това в понеделник, трябва да обозначите разширена връзка в картата.
Моля, прегредайте следната картина:

Настроена е така, че часовете по География във всички класове могаг да бъдат максимум в един от маркираните дни, било то понеделник или петък.
Важно е да изберете правилната връзка в картата:

"Максимален брой дни на седмица" - това меню определя максималния брой дни, в които има учебен час по маркирани позиции
и също
"Прилагане към избрани теми в избраните класове"
Опция от втората кутия с комбинации


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 103579 times.1586 / 103579
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article