TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Как може да се разпределят първи/ последен час за всички учители по равно?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да направите това в менюто Спецификация/ Връзки с карта/ Разширения

Пример за този първи час:
Трябва да настроите за всички учители ограничение "Максимален брой на първи учебни часове" като разширени връзки с картата, вижте екранната снимка:

По същия начин можете да въведете “Максимален брой на последни за деня часове“


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 92024 times.1144 / 92024
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article