TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Принтиране

График на учебните предмети
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Отворете меню – "Файл/Печат". В долния десен ъгъл маркирайте "Принтирай разписанията по учебни предмети".

Програмата ще принтира разписанията за всеки предмет, където виждате списък с класовете, в които даден учебен предмет се преподава.

Ако желаете да покажете и малките имена на учителите, можете да редактирате тази разпечатка в Преглед на печата като използвате десен бутон на мишката.
Вижте също: Персонализиране на разпечатките


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 91643 times.1292 / 91643
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article