TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Можете да настроите това в менюто Задание/ Училище/ Брой часове на ден:

Забележка: Това е максимумът, който имате за училището.
Софтуерът автоматически балансира броя на часовете на ден. Така че дори и да настроите на 15 часа и 1А клас да има 30 часа, софтуерът ще постави 5-6 часа на ден.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 97610 times.1421 / 97610
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article