TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Желая учебен предмет в един клас да бъде на същата позиция като учебен предмет в друг клас
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Въпрос: Желая да има часове по Математика в 5.A клас на същата позиция като Английски език в 5.Б клас.
Отговор:
Трябва да определите нова разширена връзка в картата (меню Основен/ Връзки/ Напреднали) за тази цел.
Вижте картината долу.
Вижте също: Необходимо ми е учебен предмет Математика да бъде поставен на същата позиция като в 5.A и 5.Б клас


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 78486 times.560 / 78486
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article