TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане

Въвеждане от клипборда/ междунния буфер
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

„Въведи от клипборда“ е полезен инструмент, който можете да използвате за въвеждане на вашите данни от почти всяка друга програма.
Тези стъпки ще опишат как да се прехвърлят данни от MS Excel, но същият метод може да се изпълзва и с други програми.
(ако правите разписание на база ученици, прегледайте: Внасяне на секции от междинен буфер/ кипборда (Excel) )

В тази статия ще покажем как да въведете данни от този Еxcel файл
this excel file в aSc Разписание. Please note that this file contains all the information, your file may contain only subjects, or only teachers.
Моля, обърнете внимание, че този файл съдържа всичката информация; вашият файл може да съдържа само учебни предмети или само учители.

1. Отворете aSc Разписание и създайте празен документ.
2. В MS Excel изберете първия лист с класовете и го копирайте в клипборда с (CTRL-C или меню Редактирай/Копирай)

3. Прехвърлете се на Разписания и изберете меню Файл/Въведи/Въведи от клипборда.

4. Появява се диалогова кутия, която показва избраните данни в списъка. Ако списъкът е празен, тогава не сте копирали данните в клипборда. Върнете се в Excel и ги копирайте, както е описано в стъпка 2.

5. Изберете Часове в горната комбинирана кутия, защото искаме да внесем първо часовете.


6. Маркирайте кутийка Първи ред съдържа заглавия на колони цъкнете върху всеки колонтитул и обозначете какво означава колоната.
7. След като сте обозначили значението на всяка колона, цъкнете на бутон Въведи.
Обърнете внимание, че софтуерът ще създаде също учители, класове, предмети, ако те все още не са поставени в разписанието.

По същия начин можете за използвате същите стъпки, както описаните горе и да въведете учители или класове преди часове. Така ще можете да обозначите име и малко име за всеки обект. По-късно, когато се въвеждат часове, софтуерът няма да създаде нови учители, но ще използва онези, които преди това сте въвели.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 333554 times.2731 / 333554
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article