TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Трябва ни един учител по Математика, който е свободен във всяко време.
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Въпрос: Трябва да имаме по всяко време през седмицата поне един свободен учител по математика (измежду 5 учители), как можем да добавим ограничения за това?
Отговор:
Трябва да въведете това като сложна връзка между инофрмационните карти в меню – Връзки – взаимоотношения между картите. Въведете като ограничение, че може да има максимално 4 часа за тези 5 учители на всяка позицзия.
Вижте картина:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 75379 times.495 / 75379
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article