TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - учители

Как да обознача класен ръководител?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Моля, прегледайте картината:

Забележка: Имената на класните ръководители се принтират в горния десен ъгъл на седмичното разписание на класа.
Вижте също: Нашите класни ръководители винаги трябва да преподават първи час


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 113951 times.1852 / 113951
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article