TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - класни стаи

Как да задам класни стаи на повече часове едновременно?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Можете да промените свободните класни стаи за много или всички часове едновременно като използвате менюто Задание/ Промени.

Тук можете да обозначите, че например, всички часове по определен учебен предмет с определен учител трябва да се провеждат в определена класна стая:

Забележка: това променя свободните класни стаи за всички часове, които вече са въведени. Това не оказва влияние върху часовете, които по-късно ще въведете.

Вижте също:
Как да се обозначат класни стаи по подразбиране за определени учебни предмети?
Как да обознача Основна класна стая за учител?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 109022 times.1709 / 109022
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article