برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Data input - Classrooms

How can I assign classrooms to more lessons at once
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

You can do change the available classrooms for multiple/all lessons at once using menu Specification/Change.

Here you can specify, that for example all lessons of certain subject with certain teacher have to be in specific classroom:

Note: this changes the available classrooms for all lessons that are already inputted. It does not affect the lessons that you will input later.

See also:
How can I specify default (usual) classrooms for certain subject?
How can I specify teachers’ home classrooms?


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 113880 بار مشاهده شده است.59613 / 113880
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی