TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - учители

Как се настройва неподходящо време за учители?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

В диалоговия прозорец за учители може да уточните кога всеки учител може да преподава. Възможно е да настроите това в менюто Задание/ Учители/ Условия.

При кликване на конкретен ден (ред) или час (колона), може да отбележите за целия ред или колона желаната опция. С едно кликване може да настроите така, че този учител не може да преподава, например в петък, или може да преподава седми час само в случай, че няма друга възможност.

Ако имате учители, които преподават само два дни седмично и е без значение кои са те, моля вижте също:
Имаме учител, който преподава само 2 дни през седмицата и няма значение кои са те.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 139218 times.2057 / 139218
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article