TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Имаме учител, който преподава само 2 дни през седмицата и няма значение кои са те.
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif br.gif bg.gif

Можете да използвате опция Спецификация/ Учители/ Ограничения. Тогава програмата ще избере най-подходящите дни измежду даден брой:

Забележка: Ако обозначите дните точно, внимавайте да не обозначите по сходен начин други учители. Може да се случи така, че всички външни учители желаят да преподават във вторник и четвъртък. Такива изисквания може да се окаже невъзможно да се изпълнят.
Моля, вижте също: Как се настройва неподходящо време за учители?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 129175 times.1916 / 129175
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article