Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Suplovanie - Prvé kroky

Ako zadať rozvrh, aby program Suplovanie vedel, ktorý rozvrh používame?
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

Po vytvorení rozvrhu v programe aSc Rozvrhy, je potrebné dať softwaru aSc Suplovanie inštrukciu, ktorý rozvrh používate. Na základe tohto rozvrhu Vám suplovanie povie, akú hodinu mal chýbajúci učiteľ odučiť, ktorý učiteľ je v tom čase voľný a može túto hodinu suplovať.

Ak ešte nemáte pridaný rozvrh do suplovania, po kliknutí na tlačidlo Pridanie chýbajúcich učiteľov, tried alebo učební, Vás program vyzve aby ste určili rozvrh. Najskôr zadajte začiatok školského roku:

Potom sa zobrazí nasledovné dialógové okno:

Napíšte názov Vášho rozvrhu. Tento názov je iba informácia pre Vás.

Kliknite na tlačítko Vybrať rozvrh a vyberte Váš rozvrhový súbor, ktorý ste vytvorili v aSc Rozvrhoch.

Kliknite na OK. Teraz už program aSc Suplovanie vie, aký rozvrh používate.

Poznámka: Software Vám tiež ukazuje, pre aké obdobie rozvrh platí. V prípade prvého rozvrhu je to vždy od začiatku školského roku do posledného dňa školského roku.

Ak sa Váš rozvrh počas školského roka zmení, pozrite si prosím tiež tento článok:
Náš rozvrh sa počas roka zmenil. Ako to zadať do Suplovania?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 93290 krát.11339 / 93290
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok