TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - други

Имам двойни и единични часове, но двойните часове не могат да бъдат в понеделник
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Например, имате 3 единични часа по Математика и един двоен час по Математика. Не желаете двойният час да е в понеделник или в сряда.
Трябва да създадете разширена връзка в картата точно като е показано на екранната снимка:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 76020 times.633 / 76020
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article