TimeTables - Online Help

flag aSc TimeTables - Ерөнхий

Та уг програмын хамгийн сүүлийн хувилбарыг ашигладаг уу?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif


Хэрэв та энэ програмын хамгийн сүүлийн хувилбарыг ашигладаг эсэхээ шалгахыг хүсвэл Help/Check цэсийг сонгож шалгана уу.
Энэ функц нь интернетэд холбогдож шинэ хувилбар гарсан эсэхийг танд мэдээлнэ.

Тайлбар: Help/Info цэсийг сонгосноор одоо ашиглаж байгаа хувилбарын дугаарыг харж болно. Таны суулгасан програмын хувилбарын мэдээллийг цонхонд харуулна.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 116679 times.2248 / 116679
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article