TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Необходимо ми е учебен предмет Математика да бъде поставен на същата позиция като в 5.A и 5.Б клас
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Моля, влезте в меню – Основен/ Връзки/ Добави
Използвайте връзка в картата: "Избраните предмети трябва да бъдат по също време във всички избрани класове".
Вижте екранната снимка:

Бележки:

1) За 5В+5Г клас ще трябва да обозначите друга връзка в картата.

2) Ако желаете това ограничение и за часовете по Английски език, трябва също да създадете друга връзка в картата. С други думи, ще имате една връзка в картата за Математика и една за Английски език. (Ако изберете два учебни предмета с единична връзка, това ще има друго значение; Виж 3)

3) Освен това е възможно да кажете, че два (или повече) учебни предмета трябва да бъдат на същите позиции в 5.A клас и в 5.Б клас.

Вижте също:
Групите започват по едно и също време


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 86686 times.862 / 86686
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article