TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Прехвърляне/ Публикуване

Мога ли да прехвърлям часове, учители, учебни предмети в MS Excel?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да прехвърляте данни, които сте въвели в MS Excel.
Изберете меню Файл/ Експорт/ Експорт в MS Excel:


Появява се следната диалогова кутия.
Можете да изберете онова, което искате да бъде прехвърлено.

- Можете да върнете обратно в aSc разписанието прехвърлените данни.

Прегледайте част: Въвеждане от клипборда/ междунния буфер


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 152262 times.2254 / 152262
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article