TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни - Таблица с часовете

Какво означават отделните цветове в таблицата с часовете
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Тук е описано какво означават различните цветове в таблицата с часовете

1) Ако една клетка е светлосива, това означава, че учебният предмет в колоната се преподава в съответния клас. Броят в клетката показва броя на учебните часове на седмица Цветната лента от лявата страна показва цвета на учителя.

2) Ако един клас е разделен на групи по даден учебен предмет, съответната клетка ще бъде разделена хоризонтално.

3) Възможно е само част от даден клас (например Група 1) да има този учебен предмет (друга част може да има някакъв друг учебен предмет, който се появява в друга колона). В този случай само част от клетката е светлосива. Обърнете внимание на знак * преди цифрата – той означава, че показаният брой учебни часове на седмица се отнася само за част от учениците, а не за всички ученици в класа.

4) 4.Черна вертикална линия показва, че два класа са слети по даден учебен предмет.

5) Това е комбинация от ситуации по точки 2+3+4.

6) В случай, че все още няма определен учител за часа, клетката се оцветява в розов цвят.

7) Може да изберете клетка като кликнете върху нея. Написнете Ctrl и кликнете, за да изберете повече клетки. Можете също да натиснете Shift и да кликнете, за да изберете последователност от клетки в същата колона. (може да използвате и клавиатурата, за да изберете клетките – клавишите със стрелки и клавиш shift)

8) Панелът най-горе дава повече информация за избраната клетка/клетки. Това е и мястото, където вие можете да правите промени, за да изберете учебен предмет в даден клас.

9) Може да видите общия брой учебни часове за даден клас в последната колона.

10) Ако има връзка между карти, тя е указана в чрез оцветен долен десен ъгъл (не се вижда на тази снимка на екрана). Цветовете означават:

- син – разпределение на картата през седмицата.
- оранжев – запазено място за определени учебни предмети.
- зелен – Други видове връзки между картите.
- сив - Връзките между картите са дезактивирани.

Съвет: Може да използвате букви, за да обозначите учителя. Например, ако натиснете 2 и след това M в празното поле, ще добавите един час за учител Маринов, който е два пъти седмично.
Вижте още:

Корекция на час


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 133929 times.1975 / 133929
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article