Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Uwaga: opisywane opcje zostały dodane w wersji 2006.10

Widok tabeli lekcji/przedmiotów daje możliwość przyjrzenia się układowi wszystkich lekcji w Twojej szkole. Można dzięki temu na jednym ekranie sprawdzić, które lekcje są prowadzone dla poszczególnych oddziałów, jak często odbywają się lekcje z danego przedmiotu, który nauczyciel je prowadzi itp.

Widok tabeli lekcji można uruchomić za pomocą menu - Widok - Wybierz - Przedmioty/Lekcje.

Rzędy reprezentują oddziały, a kolumny reprezentują przedmioty:

Ilustracja powyżej przedstawia widok tabeli lekcji z planu zapisanego w pliku Demo1. Poniżej znajduje się opis widniejących w tabeli informacji na temat godzin lekcyjnych:

1) Jeśli komórka tabeli jest jasnoszara, oznacza to, że przedmiot w kolumnie jest prowadzony w klasie symbolizowanej przez rządek, w którym znajduje się komórka. Cyfra w komórce oznacza ilość lekcji na tydzień. Pasek po lewej stronie jest w kolorze przypisanym nauczycielowi prowadzącemu tę lekcję.

2) Jeśli na potrzeby lekcji jakiegoś przedmiotu oddział jest podzielony na grupy, komóka będzie podzielona poziomą linią.

3) Możliwa jest sytuacja, w której tylko jedna grupa będzie miała zajęcia z danego przedmiotu (np. grupa 1), druga grupa może mieć inną lekcję, znajdującą się w innej kolumnie. W takim przypadku tylko część komórki będzie miała jasnoszarą barwę. Gwiazdka * przed cyfrą oznacza - wyświetlona liczba lekcji na tydzień odnosi się tylko do części uczniów - nie dla całego oddziału.

4) Czarna pionowa linia symbolizuje sytuację, w której połączono dwa oddziały, aby przeprowadzić wspólną lekcję przedmiotu.

5) Kombinacja sytuacji opisanych w punktach 2+3+4.

6) W przypadku, gdy nie wyznaczono jeszcze nauczyciela do prowadzenia danego przedmiotu - komórka będzie miała kolor różowy.

7) Komórkę można wybrać, klikając ją. Aby zaznaczyć kilka komórek naraz, należy klikać je i jednocześnie cały czas wciskać klawisz Ctrl. Aby wybrać kilka kolejnych komórek z kolumny, należy kliknąć pierwszą, nacisnąć klawisz Shift i kliknąć ostatnią wybraną komórkę (do wybierania komórek może również służyć klawiatura - klawisze ze strzałkami i klawisz Shift)

8) Panel u góry okna pokazuje szczegóły dotyczące wybranej kolumny. Tu można również dokonać zmian dotyczących wybranych przedmiotów dla oddziału.

9) W ostatniej kolumnie widnieje sumaryczna liczba lekcji dla danego oddziału (niewidoczne na ilustracji).

Wskazówki: Można użyć liter do wyznaczenia nauczycieli. Na przykład, jeśli wciśniesz w pustej komórce 2, a później M, dodasz lekcję prowadzoną przez nauczyciela Morgana - lekcja ta będzie się odbywała 2 razy w tygodniu.

Przeczytaj również:

Edytowanie lekcji


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 145044 razy.11545 / 145044
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł