TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - класове

Изгягвайте часове след обедната почивка.
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Първо вижте: Как да се определи кога един клас може да обядва?

Въпрос: В нашето училище учениците имат 6 или 7 учебни часа в едни ден. Ако са шест часа, те са в учебно време 1-6. Ако са 7 часа дневно, те са в учебно време 1-5, шести час е обедна почивка и след това учебно време 7-8. Ние не искаме да има единичен час след обедната почивка. Как да въведем ограничение?

Отговор:
Това е малко трудно: Трябва да определите три ограничения, за да го постигнете:
1) Определете обедната почивка в учебно време 6-7 час в менюто - Спецификация/ Класове/ Подробна информация.
2) Ограничете максималния брой последователни часове за класа до 6. Отворете Меню – Спецификации/ Връзки в картата/ Разширено . Изберете вид: "Максимален брой послеводателни часове във времето за обучение", изберете 6 от кутията с комбинации отдолу и "Приложи върху избраните класове". Изберете „OK“.
3) Подсигурете поне два часа от учебното време за обедна почивка. Отворете Меню – Спецификации/ Връзки в картата/ Разширено. Изберете вид: "Mинимален брой часове във времето за обучение на ден върху определени позиции (свободен ден е добре), изберете 2 от кутията с комбинации отдолу, "Приложи върху избраните класове".
И махнете маркировката на учебно време 1-6, така че само учебно време 7-8 е отбелязано. Изберете „OK“.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 101199 times.1594 / 101199
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article