TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Основните опции за корекция на таблицата с часовете са достъпни в горния панел:

1) Тази част показва информация за направения избор - клас и учебен предмет (или повече класове и учебни предмети, в случай че в таблицата са избрани повече клетки).

2) Тук може да въведете общия брой часове. Кликнете в това поле, напишете броя и натиснете Enter, за да потвърдите въведеното.

Забележка: Може също да зададете брой часове, без да кликвате в това поле. Просто изберете една клетка от таблицата и напишете на клавиатурата цифрата (в този случай не е необходимо да натискате Еnter). Вижте: Седмичен брой часове – формат

3) Тук може да изберете учител по учебния предмет. В посочения на картинката случай класът е разделен на две групи по този предмет, затова има две полета – по едно за всяка група.

Когато кликнете в това поле, ще може да видите списъка с учители, от който може да изберете учителя за конкретния час. В този списък виждате и общия брой часове, които вече са разпределени на конкретния учител. Избраният за даден учебен предмет учител е даден в сив цвят.

Забележка: Може също така да изберете учител, без да кликате върху полето. Просто изберете клетка от таблицата и натиснете на клавиатурата (а-я) първата буква от името на учителя. Програмата ще избере първия учител с име, което започва с тази буква. Натиснете тази буква отново, за да изберете втори учител и т.н.

4)Тук се показват имената на групите, в случай че класът е разделен на групи по този учебен предмет. Ако този учебен предмет се преподава само на една група, може с кликане да премахнете чекчето от едната от двете клетки.

5) Други опции може да видите, като кликнете на този бутон. Вижте: Корекция на час - възможности

Забележка: Ако сте избрали много клетки, някои полета/опции от горния панел може да не са активни в зависимост от избраната комбинация.

Вижте още: Какво означават отделните цветове в таблицата с часовете


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 116949 times.1709 / 116949
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article