Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Osnova hodín

Editovanie hodiny
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Základné možnosti editovania v osnove hodín nájdete pomocou horného panelu:

1) Táto časť zobrazuje informáciu o výbere - triedy a predmetu (alebo viacerých tried a predmetov, ak je v osnove označených viacero buniek)

2) Tu môžete zadať počet hodín. Kliknite na toto políčko, napíšte číslo a stlačte Enter na potvrdenie vášho zadania.

Poznámka: Počet hodín môžete napísať aj bez kliknutia na toto políčko. Iba označte bunku v osnove a na klávesnici napíšte číslo (v tomto prípade netreba ani stlačiť enter). Pozrite: Počet za týždeň - formát

3) Tu môžete pre daný predmet vybrať učiteľa. V prípade ako vidíte na obrázku, trieda sa na daný predmet delí na dve skupiny, takže sú tam dve políčka - pre každú skupinu jedno políčko.

Keď kliknite na toto políčko, uvidíte zoznam učiteľov, z ktorého si môžete vybrať toho správneho učiteľa. V tomto zozname môžete vidieť celkový počet hodín, ktoré už boli priradené učiteľovi. Aktuálne vybraný učiteľ pre daný predmet je zobrazený šedou farbou.

Poznámka: Vyberať učiteľa môžete aj bez kliknutia na toto políčko. Iba označte bunku v osnove a na klávesnici napíšte prvé písmeno mena učiteľa (a-z). Zobrazí sa prvý učiteľ, ktorého meno sa začína na dané písmeno. Na zobrazenie druhého učiteľa stlačte opäť písmeno, atď.

4) Zobrazuje názvy skupín, ak sa trieda delí na daný predmet na skupiny. Ak tento predmet by mal byť iba pre jednu skupinu, odškrtnite jedno zo zaškrtávacich políčok.

5) Viac možností nájdete po kliknutí na toto tlačítko. Pozrite: Editovanie hodiny - Možnosti

Poznámka: Ak máte označených viacero buniek, niektoré políčka/možnosti na hornom paneli nemusia byť kvôli vybranej kombinácii k dispozícii.

Pozrite tiež: Čo znamenajú jednotlivé farby v osnove hodín?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 116139 krát.11629 / 116139
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok