TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Тук е описано как се визуализират различните комбинации на броя часове и тяхната продължителност и как може да бъдат въведени в горния панел на таблицата с часовете. (виж също Преглед на таблицата с часовете и Корекция на час )

1 2 3 4 ...
Цифрите от 1 до 20 само обозначават седмичния брой часове. Всички часове са с продължителност един учебен час.
2* 3* 4* ...
Цифрите от 2 до 8, следвани от знак * означават един час с продължителност от 2 до 8 учебни часа.

22 222 2222 33 333 3333 ...
Повтарящи се цифри означават повече часове със следната продължителност:
22 = два двойни часа
222 = три двойни часа
33 = два тройни часа
111 = три единични часа (абсолютно същото като обикновени 3)
21 221 211 322 ...
Комбинация от цифри означава комбинация от различна продължителност на часа:
21 = един двоен и един единичен час (общо 3 учебни часа седмично)
221 = два двойни и един единичен час (общо 5 учебни часа седмично)
322 = един троен и два двойни часа (общо 7 учебни часа седмично)

=21 =22 =23 ...
Цифри със знак = преди тях означават брой на единични часове седмично (можете да въведете 1-20 единични часа без =, но 21 ще означава двоен и единичен час, ето защо трябва да използвате =21 вместо 21).


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 130538 times.1836 / 130538
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article