TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Тези опции са достъпни чрез бутон Възможности в горния панел на таблицата с часовете или чрез кликане с десния бутон на мишката върху клетката:

Списъкът с възможните опции зависи от часа, който искате да коригирате:

Часове - Показва часовете в тази клетка в стандартна диалогова кутия за часовете на класа (може да направите същото, като кликнете два пъти върху клетката от таблицата).

Делене на класа на групи - Ще раздели класа на групи по този учебен предмет. Може да изберете една от съществуващите (или предварително зададените) групи или да създадете нови групи чрез опция "Добави делене...".

Откажи делене на групи - Ще премахне деленето на групи по този учебен предмет и часовете ще бъдат за целия клас.

Промени деленето - С тази опция може да промените деленето на вече разделен учебен предмет. Например може да промените деленето на групи по предмет от "Група 1/Група 2" на "Български език и литература 1/ Български език и литература 2".

Сборни класове - Tази опция е възможна, ако изберете повече клетки от същата колона (=повече класове по същия учебен предмет). Така класовете ще се слеят в един час.

Разделяне на сборни класове - Ще раздели съществуващи сборни класове.

Класни стаи - В това подменю може да посочите свободни класни стаи.

Премахни - Премахва всички часове в клетката.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 102134 times.1604 / 102134
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article