Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Osnova hodín

Editovanie hodiny - Možnosti
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Tieto možnosti môžu byť sprístupnené cez tlačítko Možnosti na hornom paneli Osnovy hodín, alebo pravým klikom na bunku:

Zoznam možností, ktoré sú k dispozícii, závisí od hodiny, ktorú editujete:

Hodiny - Zobrazí hodiny v tejto bunke v štandardnom dialógu hodín. (rovnako sa tam dostanete aj cez dvojklik na bunku v osnove).

Rozdeliť triedu na skupiny - Rozdelí triedu na daný predmet na skupiny. Môžete si vybrať jedno z existujúcich (alebo preddefinovaných) delení, alebo vytvoriť nové delenie cez možnosť "Nové delenie..."

Zrušiť delenie - Zmaže delenie pre daný predmet, takže hodinu bude mať celá trieda.

Zmeniť delenie - S touto možnosťou môžete zmeniť delenie už rozdeleného predmetu. Napríklad, predmetu, ktorý je rozdelený na "1.skupinu/2.skupinu" môžete zmeniť delenie na "Angličtina 1/Angličtina 2".

Spojené triedy - Táto možnosť je k dispozícii, ak vyberiete viac buniek z toho istého stĺpca (=viacero tried z toho istého predmetu). Spojí tieto triedy do jednej hodiny.

Rozdeliť spojené triedy - Rozdelí predtým spojené triedy.

Učebne - V tomto pod-menu môžete nastaviť učebne, ktoré sú k dispozícii.

Zmazať - Vymaže všetky hodiny v bunke.


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 104955 krát.10241 / 104955
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok