TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Първи стъпки

Създаване на ново или отваряне на съществуващо седмично разписание.
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

След стартиране на програмата ще се появи следният екран:

Създаване на ново разписание: След избиране на "Създай ново разписание" програмата ще създаде празно разписание и ще отвори поредица от диалогови кутии за въвеждане на данни. Това спомага данните да бъдат вкарвани в правилната последователност.

Съществуващо седмично разписание може да се отвори, като се кликне върху името на файла в част "Последни файлове", която показва последните осем документа, с които сте работили. Ако търсите по-стар файл, кликнете върху "Отвори от диска", за да търсите файла във Вашия компютър.

Забележки:
1. Може да използвате екрана с настройките по-късно по всяко време чрез меню "Задание/Помощник".
2. Добра идея е да прегледате и някои демо файлове. Първо прегледайте основните демо файлове. След това може да поискате да прегледате файлове, специфични за дадена страна. Всички демо файлове представляват седмични разписания от съществуващи училища.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 181923 times.1397 / 181923
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article