TimeTables - Online Help
EduPage - Online Help

flag aSc TimeTables - צעד ראשון

יצירת מערכת שעות חדשה או פתיחת מערכת שעות קיימת
מאמר זה זמין בשפה : gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

לאחר הפעלת התוכנה, יופיע המסך הבא:

צור מערכת שעות חדשה:
אשף מערכת השעות ייצור מערכת שעות ריקה וזה יפתח רצף של דיאלוגים להזנת נתונים. הדבר מבטיח כי הנתונים יוזנו בסדר הנכון.

מערכת שעות קיימת
מתוך מקטע קבצים אחרונים, ניתן לפתוח אחד מ 8 המסמכים האחרונים עליהם עבדת על ידי לחיצה על שם קובץ המופיע. אם אתה מחפש קבצים ישנים יותר, לחץ על עיון ... כדי לחפש את הקובץ במחשב שלך.

הערה:
- אתה יכול להפעיל את האשף בכל עת מאוחר יותר מתוף תפריט מפרט -->אשף.
- רעיון טוב הוא לבדוק גם כמה קבצי הדגמה. ראשית, בדוק את קבצי הדגמה בסיסית. אז אולי כדאי לבדוק את המדינה אלה ספציפית. כל הקבצים ההדגמה הם מערכות שעות מבתי ספר אמיתים.


מאמר זה עזר לי מאמר זה עזר לי
This article is not understandable This article is not understandable
אני מחפש משהו אחר אני מחפש משהו אחר

This article was viewed 177958 times.4166 / 177958
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

מאמר קודם חזרה לאינדקס העזרה המקוונת מאמר הבא