TimeTables - Online Help

flag aSc TimeTables - Эхний алхамууд

Timetable шинээр үүсгэх, нээх
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

Програмыг эхлүүлсний дараагаар дэлгэцэнд дараахи цонх нээгдэнэ.

Create new timetable: Энэ нь тодорхой дараалалын дагуу өгөгдөлийг оруулах замаар хоосон хүснэгтийг үүсгэдэг. Өөрөөр хэлбэл мэдээллийг зөв дараалалтай оруулах боломжийг олгодог.

Existing timetable таны ажиллаж байсан сүүлийн 8 файлаас сонгож нээх боломжийг олгоно. Хэрэв уг жагсаалтанд таны ажиллаж байсан хуучин файл харагдахгүй бол Browse товч дээр дарж уг файлаа компьютераас хайж гаргана.

Тайлбар:
- Хэдийд ч та Specification/Wizard цэсийг сонгож дээрхи боломжийг ашиглаж болно.

- Зарим нэг жишээ файлуудтай танилцах нь зөв арга болохыг зөвлөе. Эхлээд жишээ файлуудтай танилцаарай. Боломжтой бол өөрийн улсын нэг сургуулийн жишээтэй танилцаж болох юм. Бүх жишээ файлууд сургуулийн бодит хичээлийн цагийн хуваарь дээр суурьлагдсан.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 189702 times.2504 / 189702
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article