TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif


Като използвате менюто Основен/Нов или Задание/Помощник или Стъпка 1 от помощния екран за настройка, можете да въведете следните данни:
1. Имe на училището

2. Учебна година

3. Дни, за които ще създавате седмично разписание (ако във вашето училище има часове и в събота, е необходимо да включите в списъка и събота).

4. Брой часове на ден. Това е максималният брой часове, които имате във Вашето училище.

5. Отбележете ако искате да използвате нулеви часове. Много училища имат специален час преди започване на учебния процес. Ако във Вашето училище няма такава практика, махнете тази опция.

6. Ако имате разписание за повече от 7 дни, можете да вкарате брой дни в последната кутийка за комбинации. Ако имате по-малко от 7 дни, оставете кутийката за комбинации празна. Ако имате разписание за 2 седмици, моля прочете част: Двуседмично разписание .

Преминете от Стъпка 2 към Стъпка 3 като цъкнете върху Продължи.

Забележка 1 - Всички данни, които са въведени в Помощника за настройки могат да бъдат променени по всяко време по-късно. Можете да извикате Помощника за настройка чрез менюто - Задание/Помощник.
Забележка 2 - Регистрационният ви номер е свързан с името на вашето училище. Ето защо, ако той се промени, програмата автоматично ще се затвори. При следващо пускане е необходимо да въведете истинското име на училището и регистрационен номер, или да въведете ново име на училището и да регистрирате програмата отново.
Забележка 3 - Бутон звънец обозначава кога започват и свършват вашите часове.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 159039 times.514 / 159039
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article