Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif sk.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

Używając menu Opcje/Szkoła lub Asystenta (krok drugi) można wprowadzić następujące dane:

  1. Nazwa szkoły
  2. Rok szkolny
  3. Dni, w których prowadzone są zajęcia szkolne (jeśli szkoła pracuje również w sobotę - należy ją zaznaczyć)
  4. Ilość lekcji na dzień - maksymalna ilość lekcji na dzień.
  5. Stosowanie tzw. lekcji zerowych. Wiele szkół stosuje dodatkową godzinę lekcyjną przed pierwszą lekcją. Jeśli Twoja szkoła nie prowadzi lekcji zerowych - opcja ta powinna być odznaczona.
  6. Jeśli plan lekcji ma więcej niż 7 dni, możesz wprowadzić ilość lekcji za pomocą ostatniej listy wyboru. Jeśli w planie jest mniej niż 7 dni, listę można zostawić pustą. Jeśli potrzebny jest 2-tygodniowy plan lekcji, proszę zapoznać się z rozdziałem: Zajęcia co 2, 3... 5 tygodni (cykle).

Z kroku 2. do 3. przechodzimy za pomocą przycisku DALEJ.

Uwaga 1: Wszystkie dane wprowadzone za pomocą Asystenta mogą być później edytowane. Do pracy z asystentem można powrócić za pomocą menu Wprowadź/Asystent.

Uwaga 2: Kod licencyjny jest ściśle powiązany z wprowadzoną w programie nazwą Twojej szkoły. Jeśli nazwa zostanie zmieniona, program automatycznie się zamknie. Po ponownym włączeniu trzeba będzie dokładnie jeszcze raz wpisać nazwę szkoły i kod lub wprowadzić nową nazwę i rejestrować program na nowo.

Uwaga 3: W zakładkach Dzwonek można ustalić kiedy lekcje się rozpoczynają i kończą. Zapoznaj się z artykułem:


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 209223 razy.11146 / 209223
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł