TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

В тази стъпка въвеждате предметите, които ще се преподават през учебната година. Можете да създадете съвсем нов учебен предмет или да редактирате съществуващ предмет.

Това са опциите, които можете да въведете за всеки предмет:

Подготовка на домашна работа
Максимум един час по история в шеста и седма позиции във всеки клас (Решение 1)
Двойни часове не могат да продължават по време на голямото междучасие
Класни стаи по учебни предмети

Моля обърнете внимание, че това не е данъчна декларация - не е необходимо да попълвате всички полета; попълнете онези, които разбирате и наистина искате да използвате; можете да промените всяка стойност по всяко време по-късно. Не се безпокойте.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 254076 times.835 / 254076
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article