TimeTables - Online Help

flag aSc TimeTables - Эхний алхамууд

Судлах хичээл
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif


Энэ алхамд та энэ хичээлийн жилд заах хичээлүүдийг оруулна:

Та заах хичээлээ шинээр оруулахаас гадна бас засаж болно.

Энд заах хичээлийн бүрийн тохируулгыг оруулна.

Homework preparation
Max one history lesson on 6th-7th position in each class (solution 1)
Double lessons cannot span over "long breaks"
Subject classrooms

Сануулахад энэ нь 'Татварын мэдүүлэг' биш, та заавал бүх талбарыг бөглөх шаардлагагүй, зөвхөн ашиглахад хялбар, ойлгомжтой байдлаар бөглөөрэй. Ямар ч утгыг дараа нь дуртай цагтаа өөрчлөх боломжтой тул та санаа зовох шаардлагагүй.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 335111 times.3315 / 335111
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article