TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

Както и в предходната стъпка, тук можете да създавате, редактирате или изтриете даден клас. Можете да въведете други данни за даден клас: Часове, Групи, и Време, в което не трябва да имат учебни часове.

Можете да намерите подробна информация за Класове тук:

Делене на групи
Условия за класове
Учебни часове
Детайли

Забележка
- Последователността, в която са показани класовете в този списък е същата както и тази, показана на главния екран и в която те се принтирани. Виж: Как да избера учители/ класове/ учебни предмети/ класни стаи?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 198731 times.689 / 198731
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article