Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

Podobne ako v predchádzajúcom kroku, tu môžete vytvoriť, upraviť alebo vymazať triedu. Tiež tu môžete zadať aj ďalšie údaje ohľadne triedy: Hodiny..., Delenia... a Voľno.

Viac detailov o Triedach nájdete tu:
Delenia
Voľno triedy
Hodiny triedy
Detaily

Poznámka:
- Poradie, v akom sú triedy zobrazené v tomto zozname je zhodné s poradím, v akom sú triedy zobrazené na hlavnej obrazovke a v akom sú tlačené.

Pozrite tento článok:
Ako môžem zoraďovať učiteľov/triedy/predmety/učebne?


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 261093 krát.18029 / 261093
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok