TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

Както и в предишната стъпка, тук може да създадете, редактирате или изтриете класни стаи. Можете също така да въведете кога дадена класна стая е свободна.

Какво е споделена класна стая?
Как да обознача, че не можем да използваме класна стая по определено време?
Как да обознача Основна класна стая за учител?
Как да се обозначат класни стаи по подразбиране за определени учебни предмети?

Въвеждането на класните стаи може да бъде пропуснато и направо да създадете седмично разписание, без да въвеждате класни стаи.

Повечето училища обаче имат сериозен недостиг на класни стаи и график, който е генериран без класни стаи, би бил неизползваем. Ето защо, въвеждането на класните стаи е не само добре, защото дава информация на учениците къде да отидат, но и защото казва на генератора на алгоритми да не слага 3 часа по Физическо възпитание и спорт по едно и също време, когато в училището има само два физкултурни салона.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 168537 times.2200 / 168537
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article